Vi är alla födda med samma möjlighet att välja hur mycket vi vill lära oss och hur mycket vi vill anstränga oss. Alla har vi möjligheten att välja vem vi vill vara som person. Vi kan välja fritt vad vi ska sträva efter, vilka drömmar vi inte vill ge upp! Tyvärr är vi fler och fler som fastnar i en virtuell värld och hoppas att kunna finna lycka i de olika kommentarer från människor som vi sällan eller aldrig träffar och i flera likes på sociale medier.

Vårt behov av att känna oss trygga och accepterade, gör att vi lätt anpassar oss till samhällets normer och värderingar. Vi ger enkelt upp våra drömmar och instämmer med de flesta andra människor när det gäller deras åsikter och deras sätt att leva. I den trygga tillvaron som vi så småningom skapar för oss själva genom att imitera vår omgivning, finns alla förutsättningar för att leva ett liv som tyvärr känns meningslöst och trist.

Det verkar som vi inte längre vågar tro på passion, drömmar och kärlek som man kan drunkna i. Skulle vi investera lika mycket tid i våra relationer som vi tittar i våra telefoner skulle bara det göra en skillnad som dag och natt. Det gäller inte minst för den relation som du har till dig själv!

Så vart är du på väg? Reflekterar du över vem du vill vara? Vet du hur du vill att dina relationer ser ut? Strävar du efter att vara en bättre person än vad du var igår? Vågar du se till att du får det livet du vill ha?

För visst har du drömmar kvar? Nu kanske du längtar tillbaka en kort stund och får en början till ett leende på dina läppar. Och snart gör verkligheten sig påmind igen. Du tycker att du inte har tid, för mycket ansvar för andra på jobbet och privat. Det fattas kunskaper, resurser och tid. Vad skulle din omgivning säga eller tycka?

Skulle vi hitta lösningar lika snabbt som vi hittar ursäkter vore livet så mycket lättare!

Hur skulle världen och vårt liv se ut om ingen hade vågat tänka annorlunda? Vanliga saker som glasögon, cyklar, elektricitet, avloppsystemet, fotokamera, flygplan, lås, musik, etc. etc. hade aldrig funnits. Listan kan göras oändlig. Tror du att dem här sakerna hade funnits om de personerna hade hittat på ursäkter istället för lösningar efter varje försök? Så klart inte! De gav sig inte tills de lyckades…

Som professionell coach ser jag en otrolig potential i varje person som jag möter. I varje person finns det något värdefullt som världen behöver!

Min önskan är att fler och fler personer hittar modet att inse detta. Att allt fler personer ställa sig frågan; vart är jag på väg? Vad kan jag bidra med och hur behöver jag vara då? Vilka drömmar behöver jag plocka fram igen för att göra mitt liv värdefullt? Hur kan jag tillföra magi i varje möte jag har? Inte minst när jag möter, och bli konfronterat med mig själv!

Hur ska du göra då? En bra början kan vara att lyfta blicken från skärmen då och då, för att ställa dig själv några av de frågorna som jag nämnde nyss. Eller fråga dig helt enkelt: Gör jag det jag helst vill göra med mitt liv just nu. Bidra det jag gör just nu till ett meningsfullt liv och värdefulla relationer till mina nära och kära?  Då har du börjat och kan ta det därifrån…