Vad jobbar du med nu för tiden?

Det är en fråga som jag får ofta!

-Jag jobbar som ledarutvecklare för Vägen Upp.
-Jaha, vad gör man då?
Då svarar jag stolt…

På Vägen Upp hjälper vi ledare och företagare att både må bra och prestera bättre utifrån den verksamhetsmässiga rollen med dess förväntningar och mål. Att överleva och lyckas som ledare/ företagare krävs att verksamheten utvecklas i önskad riktning. Samtidigt står eller faller företagets långsiktiga utveckling med hur vi som människor, utvecklas eller inte.

Fokusområden eller vad vi belyser:

  • Vi belyser drömmar, möjligheter och utmaningar som finns och krävs för verksamhetens framtida utveckling.
  • Nästa strålkastare belyser utmaningen som ledaren/ företagaren står inför med tanken på önskad utveckling.
  • Ett tredje område, kanske med lite mer dämpat ljuskälla (men inte mindre viktig) belyser ledarens/ företagarens välbefinnande. Vi har följande övertygelse. För att kunna leda och motivera andra, måste det finnas en bra balans mellan arbetsrollen och hur du mår som privatperson.Vi som jobbar med Vägen upp, finns till för de ledare och företagare som inser att verksamhetsutvecklingen står eller faller med deras egen vilja att utvecklas. Modet att ifrågasätta och utmana det som görs idag och hur det görs idag, är nyckeln till attraktivare arbetsplatser och framtidens succéer.

    Vi på vägen upp har samma mål som våra kunder. Det är där vi har vår styrka!
    Vi lever i symbios med modiga, duktiga ledare och företagare. Vi behöver varandra för att komma längre. Det är så vi jobbar på Vägen Upp! Det är så vi skapar magi!

Jon Carnesten.