Från första dagen jag bestämde mig att jag skulle utbilda mig för att kunna jobba som coach, har jag varit med om en fantastisk personlig resa. Jag måste erkänna att jag började min resa med en förväntan om att få många svar och lösningar. Inte minst på mina egna livsfrågor. Och jag hade många…

Mina föräldrar hade precis gått bort med knappt 4 månaders  mellanrum och jag kände mig bra vilsen ett tag. Frågor som: var kan jag hämta nya krafter? Vart är jag på väg i livet? Gör jag det som är absolut viktigast och mest meningsfullt för mig, för mitt liv?

Under resans gång har jag lärt mig att sorg och motgångar har en viktig funktion i våra liv. Sorg berättar för oss vad som verkligen är meningsfullt i våra liv. Motgångar kan lära oss att vi behöver nya sätt att förhålla oss till varandra eller till olika situationer.

Det kräver mod och ärlighet. Det kräver respekt för andra och inte minst för sig själv. Det betyder att vi ibland måste säga förlåt eller ibland helt enkelt måste släppa taget. Inte bara släppa själva situationen, men allt som situationen innebär för dig.

Jag har haft mina prövningar. Men det har även du som läser detta. Jag är inte unik på det sättet. Och det är inte du heller. Livet går upp och ner! Det viktigaste är vad vi lär oss om oss själva. Det är just i den stunden när livet är som tuffast att vi lär oss. Det är där vi utvecklas som person. Det är då vi kommer till insikt om vilka värderingar som är viktigast för oss. Precis som alla andra har sina värderingar som är viktigast för dem. Så ibland behövs det lilla ordet för att komma vidare. Det lilla ordet som kan vara så svårt att säga. Förlåt…

Så blunda inte så fort det tar emot! Förstå att personlig framgång inte kan finnas utan motgång. Att lära sig saker kräver läxor, utmaningar, jobbiga situationer! Var inte kvar i din trygga kokong. Den finns inte där för att användas som gömställe. Det är inte där du utvecklas och hittar lösningar! Det är dit du återvänder för att hämta nya krafter och skapa tid för reflektion. Det är där du samlar mod för att våga ta nästa steg. Nästa steg som kommer att ta dig närmare dina egna värderingar, dina egna önskningar. Närmare dina nära och kära. Närmare dina medmänniskor…